پیغام ,دلدار ,دیرینه ,دیرینه دلدار ,برات پیغام

دیرینه دلدار

:: دیرینه دلدار
پیغام ,دلدار ,دیرینه ,دیرینه دلدار ,برات پیغامسلام دیرینه دلدار

خوبی ؟ خوشی؟ رو براهی؟ مدتی از ما خبری نیست بهتری؟ برام مشکلاتی پیش اومد که نتونستم دیگه برات پیغام بفرستم ایمیلمم که یادم رفت چی بود که برات پیغام بذارم دوباره تا مرز مرگ رفتم و...

منتظر جوابت هستم اگه اومدی و پیغاممو دیدی حتما برام پیغام بذار ...

تو بهترین دختر دنیا هستی... اینو من نمیگم خدایی که خلقت کرده میگه... منبع اصلی مطلب : باختم زندگی را سه به هیچ ...عشقم
برچسب ها : پیغام ,دلدار ,دیرینه ,دیرینه دلدار ,برات پیغام

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دیرینه دلدار


نباشی ,خسته ,سرنوشت ,ببینم ,تقدیرته ,گرفتی ,خسته نباشی ,گفتی تقدیرته ,نباشی سرنوشت ,عشقمو باختم ,هیچی نگفتم ,خسته نباشی سرنوشت ,نباشی سرنوشت زند

سرنوشت

:: سرنوشت
نباشی ,خسته ,سرنوشت ,ببینم ,تقدیرته ,گرفتی ,خسته نباشی ,گفتی تقدیرته ,نباشی سرنوشت ,عشقمو باختم ,هیچی نگفتم ,خسته نباشی سرنوشت ,نباشی سرنوشت زند

خسته نباشی سرنوشت زندگیمو رقم زدی

بگو که چی گیرت اومد این همه به پرم زدی

تا خواستم از جام پا بشم به در و دیوارم زدی

خسته نباشی سرنوشت خسته نباشی

خسته نباشی سرنوشت زندگیمو بهم زدی

دست گلت درد نکنه زخماتو به دلم زدی

خنجرتو تو قلب من هی پشت سر هم زدی

خسته نباشی سرنوشت خسته نباشی

دست رو هرچی که گذاشتمو ازم گرفتی و گفتی تقدیرته

هر چی نداشتم و داشتمو ازم گرفتی و گفتی تقدیرته

هیچی نگفتم و عشقمو باختم و ساختم و تکلیف من چیه

بگو ببینم بگو ببینم آخه تقصیر من چیه*************************

گه آدما با هم میگن فرقی ندارن چرا من نمی خندم نمی خندم

اگه دنیا قشنگه واسه همه یه رنگه چرا من پره دردم پره دردم

دست رو هرچی که گذاشتمو ازم گرفتی و گفتی تقدیرته

هر چی نداشتم و داشتمو ازم گرفتی و گفتی تقدیرته

هیچی نگفتم و عشقمو باختم و ساختم و تکلیف من چیه

بگو ببینم بگو ببینم آخه تقصیر من چیه

 

منبع اصلی مطلب : باختم زندگی را سه به هیچ ...عشقم
برچسب ها : نباشی ,خسته ,سرنوشت ,ببینم ,تقدیرته ,گرفتی ,خسته نباشی ,گفتی تقدیرته ,نباشی سرنوشت ,عشقمو باختم ,هیچی نگفتم ,خسته نباشی سرنوشت ,نباشی سرنوشت زند
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : سرنوشت


پیغام ,دلدار ,دیرینه ,دیرینه دلدار ,برات پیغام

دیرینه دلدار

:: دیرینه دلدار
پیغام ,دلدار ,دیرینه ,دیرینه دلدار ,برات پیغامسلام دیرینه دلدار

خوبی ؟ خوشی؟ رو براهی؟ مدتی از ما خبری نیست بهتری؟ برام مشکلاتی پیش اومد که نتونستم دیگه برات پیغام بفرستم ایمیلمم که یادم رفت چی بود که برات پیغام بذارم دوباره تا مرز مرگ رفتم و...

منتظر جوابت هستم اگه اومدی و پیغاممو دیدی حتما برام پیغام بذار ...

تو بهترین دختر دنیا هستی... اینو من نمیگم خدایی که خلقت کرده میگه... منبع اصلی مطلب : باختم زندگی را سه به هیچ ...عشقم
برچسب ها : پیغام ,دلدار ,دیرینه ,دیرینه دلدار ,برات پیغام

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : دیرینه دلدار